FILTROVANÁ PITNÁ VODA A POTŘEBA KVALITNÍ FILTRACE PITNÉ VODY

Proč je třeba vodu filtrovat a proč používat vodní filtry ? Jak ovlivňuje nefiltrovaná voda zdraví člověka a proč je filtrovaná voda zdravější ?

  • Voda, kterou pili naši předkové před 100 a více lety je již minulostí. Voda, která byla vodu skutečně čistou se dnes vyskytuje maximálně v ledovcových oblastech na pólech Země a bez nadsázky lze říci, že můžeme zapochybovat i o těchto, člověku obtížně dostupných místech. V současnosti je již vědecky prokázáno, že voda není pouhou, "obyčejnou " tekutinou, které je pouze na planetě "mnoho" a lze ji využívat dosyta : víme, že voda má paměť a je velmi tvárná a citlivá na lidskou činnost, která ji velmi ovlivňuje : od hudby a jejího stylu až po velké ropné skvrny na druhém konci světa. Tím, jak se voda mění se i vše, co je s vodou spjato : a můžeme říci, že vyjma neživé přírody ( kterou voda ovlivňuje také ) nejvíce zasahuje do živých organismů; člověka nevyjímaje - naopak. Lidské tělo se skládá z více než 70% vody. Voda se pak stává doslova programátorem zdraví lidského těla. Dá se tedy odpovědně říci, že kvalita vody, kterou pijeme výrazně ovlivňuje zdraví člověka. 
  • Lidé velmi často tvrdí, že jsou vlastníky studny či jiného zdroje "pitné vody", která je testovaná podle norem ČSN; jejich voda tedy prošla laboratorními testy. Jedná se však pouze o vodu, která je podle norem ČSN "pitná" což v praxi znamená, že hodnoty škodlivých látek zajistí, že se neotrávíte ihned, ale postupně. Věřte, že plíživá smrt v podobě znečištěné vody skutečně existuje. Vzpomínáte si na případy, kdy v určitých oblastech umírali lidé postupně na rakovinu, a to bez ohledu na rodinnou příbuznost či genetické zatížení ? Z velké míry za tato úmrtí nesla voda ve studni - ano, právě v té studni, jejíž "pitná" voda prošla laboratoří. Jednoduše se nacházeli na místech, kde docházelo ve vodě k výrazně zvýšené koncentraci některých látek, které postupně, ale s pevnou jistotou útočily na lidské zdraví. A většinou zvítězily. Jedná se tedy pouze o úroveň laťky, na které jsou nastaveny testy vody a kdy je z hlediska normy únosná, tedy nazývána „pitná“. Vodu, v jakékoli podobě a formě přijímáme den co den, od narození po smrt je objemově poměrném množství přibližně 1,5 – 5 l. denně. Přejete si nadále přijímat 1,5 litru jedů každý den ?
  • Industrializace společnosti a obecně technický pokrok a vývoj technologií za sebou zanechávají denně statisíce litrů jedovaté vody, na kterou jsou samočistící přírodní procesy planety Země již dávno krátké. Znečištění a vůbec to, jak s vodou zacházíme ji doslova přeprogramovává a k dobrému to zcela jistě není. Podíváme-li se pouhých 200 let zpět zjistíme jak neuvěřitelně rychle jsme jako lidstvo dokázali Zemi a vodu na ní znečistit natolik, že vodě pomůže pouze jediné : důkladná filtrace. V oné době byla industrializace teprve v plenkách, a tak neexistovaly továrny, auta, ropa a pohonné směsi, nehnojila se chemikáliemi pole a umělou solí jsme nesolili silnice. Mohli bychom zde jmenovat desítky dalších znečišťovatelů vody, které jsme si vytvořili a často je i podporujeme od škodlivin vypouštěných do ovzduší ukládajících se prostřednictvím deště do spodních vod. Každá domácnost rovněž používá chemii k čištění a umývání a miliony lidí užívají hormonální antikoncepci, antibiotika, antidepresiva, analgetika či užívají drogy. Tyto látky jsou lidským tělem využity přibližně z 50% a zbytek je vyloučen do veřejné kanalizace a následně do čističek vod. Na současné technologické úrovni však ve velkém v podstatě ještě nedokážeme vodu těchto příměsí zbavit, a tak je nevědomky denně v různých formách pijeme. Výsledkem pak může být i to, že antibiotika od lékaře nezabírají. Proč ? Neboť je v malých dávkách denně pijeme ! 
  • Někteří lidé argumentují konzumací balené vody, avšak dávejte si na ni dobrý pozor : Balená voda je velmi často v horším stavu, než voda kohoutková z veřejného řadu. Jakákoliv voda v České republice je stáčena z podzemních zdrojů, které jsou z převážné části kontaminované. Třebaže je tato voda z převážné části filtrována, v současnosti však neexistuje technologie, která by ve větším množství vodu vyčistila. I tato skutečnost je pak důvodem pro tvrzení, že je třeba střídat značky minerálních vod, abychom do těla nedostávali stále jeden a tentýž jed - tělo si musí od intoxikace jedním druhem jedu odpočinout. Pít však musíme a tak v podstatě pouze změníme chemické složení. Nezapomínejme v této souvislosti na skutečnost, že lahve PET vyrábíme z ropných odpadů a jsou tedy karcinogenní obsahují tzv. Antimony. Právě proto tyto lahve nemají být vystavovány teplu a světlu - mají být uchovávány i se svým obsahem v chladu a temnu. Světlo a teplo totiž z obalu uvolňují v obrovských množstvích tyto škodliviny přímo do Vašeho nápoje.  A tak se den za dnem, rok za rokem pomalu trávíme, a jediný kdo z toho má prospěch, jsou farmaceutické korporace a státní pokladna. Koneckonců, dožijete-li se 60. Let a potom odejdete, pro stát to znamená ekonomickou úlevu. Kolika let si přejete ve zdraví dožít ?
  • Chlorování vody je v současné době jediný způsob, jak vodu zbavit některých velmi nebezpečných bakterií. Chlór je však jedovatá nebezpečná látka, neboť právě v chlorované vodě vznikají trihalometany (chlorované organické látky) s karcinogenními a mutagenními účinky. Podle amerických studií pak 9 % zhoubných nádorů močového měchýře a 18 % nádorů tlustého střeva způsobuje právě konzumace chlorované vody. Chlor prokazatelně způsobuje demenci a rozklad tělních tkání - věřte tedy, že pokud Chlor dokáže zabít bakterie, dokáže z dlouhodobého hlediska zabít i Vás, kdy navíc nejsou vůbec známy dlouhodobé účinky této chemikálie na lidský organizmus.

ZAJISTĚTE SI VODNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉM

ZAČNĚTE S NÁMI ÚSPĚŠNĚ SPOLUPRACOVAT

Kvalitní čistá voda je základem zdravého života